Query NGAP Application OM  <user_data> 

Type:

  UserDataCommandType

CHILD ELEMENTS

Child

Occurrences

Type

Basic User Plane Data <basic_data> 0 .. 1 BasicDataCommandType
SIP User Plane Data <sip> 0 .. 1 SipClientCommandType
SIP-SDP User Plane Data <sdp> 0 .. 1 SdpCommandType
HTTP Configuration <http> 0 .. 1 HttpConfigCommandType
HAS Client Command <has> 0 .. 1 HasClientCommandType
Replay Client Command <replay> 0 .. 1 ReplayClientCommandType
Query IP OM <ip_om> 0 .. 1 omCommandType
Query Socket OM <socket_om> 0 .. 1 omCommandType
Query DNS OM <dns_om> 0 .. 1 omCommandType
Query IPSEC OM <ipsec_om> 0 .. 1 omCommandType
Query TLS OM <socket_tls_om> 0 .. 1 omCommandType
Query DHCP V6 OM <dhcp_v6> 0 .. 1 userDhcpV6ClientType
Query DHCP V6 OM <dhcp_v6_om> 0 .. 1 omCommandType
Query PPPOE OM <pppoe_om> 0 .. 1 omCommandType
PARENT ELEMENTS

Parent

Type

NGAP Command Structure <n2> ngapCommandType